Welkom op de site van Wim Grandia

Wat leuk dat je met wereldwijd bijna twee miljard websites uitgerekend op mijn website terecht bent gekomen. Dat kan toeval zijn of omdat je daar gericht naar hebt gezocht. Hoe dan ook, ik wil me graag aan je voorstellen en vanuit deze website verwijzen naar de diverse kerken, organisaties en activiteiten waar ik bij betrokken ben.

Wie ben ik?

Hoe eenvoudig de vraag ook is, het antwoord is een stuk lastiger. Wie je bent lijkt een optelsom te zijn van allerlei verschillende factoren. Het gezin en de cultuur waarbinnen je bent opgegroeid. Je karakter dat vaak juist door de moeilijkheden van het leven heen wordt gevormd. Keuzes die je in de loop van je leven hebt gemaakt. En zeker ook hoe je naar jezelf kijkt en hoe anderen naar je kijken.

Maar bepalen deze zaken nou echt wie ik ben? Voor mij heeft deze vraag alles te maken met wie ik ben in en voor God. Ik ben door Hem gemaakt als een kostbaar en uniek meesterwerk. En bovendien ben ik door wat Christus voor mij heeft gedaan aanvaard als een geliefde zoon. Met Paulus zeg ik daarom: door zijn genade ben ik wat (en wie) ik ben!

Mijn verhaal

Het was in 1961 dat er speciaal voor mij in Alphen aan den Rijn een wieg klaar stond. Opgroeiend in een christelijk gezin hoorde ik veel over God en het Evangelie. Als rebelse puber wilde ik echter weinig met God te maken hebben. Maar Hij wilde wel alles met mij te maken hebben en Hij won. Op mijn zeventiende kwam ik tot levend geloof in de Here Jezus en weliswaar met vallen en opstaan mag ik Hem nu ruim veertig jaar volgen en dienen.

Het grootste deel van mijn leven heb ik gewerkt bij de Evangelische Omroep waar ik onder andere betrokken was bij het werk van de Ronduitclub met activiteiten zoals de EO-Jongerendag en de Ronduit Praiseavonden. In 2006 ben ik voorganger geworden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Na acht jaar ben ik in 2014 begonnen met Grandia CPW van waaruit diverse activiteiten worden aangeboden, zoals (s)preekbeurten, coaching, schrijven en trainingen. Daarnaast ben ik parttime voorganger van Berea De Maten in Apeldoorn en parttime gemeentecoach van de Koningkerk in Haarlem.

In 2009 overleed mijn eerste vrouw Gees op 46-jarige leeftijd. Dat heeft een enorme impact gehad op mijn leven en uiteraard ook op het leven van onze vijf kinderen. Inmiddels ben ik hertrouwd met Sonja. Zij heeft als orthomoleculair therapeut een eigen praktijk voor gezondheid en leefstijl onder de naam Grandia Health Support. Samen genieten we van onze gezamenlijke kinderen en een groeiende ‘schare’ van kleinkinderen.

Openbaring

Als voorganger/spreker is het mijn verlangen om het ‘hele verhaal’ van de Bijbel door te geven. Er is echter een thema dat mij in het bijzonder boeit, juist omdat het zo actueel is. Vanuit het besef dat er niet eerder een generatie is geweest die zoveel profetieën over het einde van de tijd voor haar ogen tot vervulling ziet komen houd ik er serieus rekening mee dat wij wel eens de generatie kunnen zijn die de wederkomst van de Here Jezus mee gaat maken. Inclusief alles wat daaraan vooraf gaat.

Dit was voor mij de motivatie om in 2019 te beginnen met een nieuwe en grondige bestudering van het bijbelboek Openbaring met als resultaat een 8-delige bijbelstudieserie welke inmiddels op een aantal plekken in Nederland en België is gegeven. Om nog meer mensen met de fascinerende boodschap van Openbaring te bereiken, wordt er momenteel gewerkt aan een 40-delige serie voor YouTube en zal er in de loop van 2023 een boek verschijnen met als titel ‘Zie, Ik kom spoedig’.

Agenda

11 juni

Koningkerk - Samenkomst

Aanvang: 10:00 (meer informatie)

Kloppersingel 57 Haarlem

18 juni

Koningkerk - Zie, Ik kom spoedig (9)

Aanvang: 19:00 (meer informatie)

Kloppersingel 57 Haarlem

25 juni

Evangelische Kerk De Pijler - Samenkomst

Aanvang: 10:00 (meer informatie)

Ketelmeerstraat 90 Lelystad

02 juli

Evangelische Gemeente Berea De Maten - Samenkomst

Aanvang: 10:00 (meer informatie)

Heemradenlaan 125 Apeldoorn

09 juli

EGHW Oud-Beijerland - Samenkomst

Aanvang: 10:00 (meer informatie)

Polderlaan 1 Oud-Beijerland