Verkondig het Woord

Stichting Verkondig Het Woord is opgericht met als doelstelling op een zuivere manier de Bijbel – als zijnde het onfeilbare Woord van God – uit te leggen en zo praktisch mogelijk toe te passen op het leven van alledag. In het bijzonder richten we ons daarbij op de uitleg van de vele bijbelse profetieën over het einde van de tijd en de aanstaande wederkomst van de Here Jezus.

Ondersteuning

Vind je het belangrijk dat de boodschap van Gods Woord en in het bijzonder van het laatste bijbelboek Openbaring wordt gehoord en uitgelegd en dat mensen de tekenen van de tijd gaan zien? En is het ook jouw verlangen dat nog vele mensen tot geloof gaan komen in de Here Jezus? Op de website kun je meer lezen over hoe je het werk van de stichting geestelijk en financieel kunt ondersteunen.