Zie, Ik kom spoedig

Het bijbelboek Openbaring heeft mij al vanaf de dag dat ik op mijn 17e tot geloof kwam bijzonder geboeid en tegelijkertijd ook – mede door alle verschillende mogelijke interpretaties – regelmatig in verwarring gebracht. Dat heeft me er niet van weerhouden om in alle jaren van prediking regelmatig te spreken over de inhoud van Openbaring en andere profetische bijbelgedeelten die wijzen op de aanstaande komst van de Here Jezus. Petrus schrijft dat wij het profetische woord hebben, dat vast en zeker is, en dat we er goed aan doen om daar acht op te slaan en dat het is als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in onze harten (2 Petrus 1:19 HSV).

Zijn wij de generatie?

Vanuit het besef dat er niet eerder een generatie is geweest die zoveel profetieën over het einde van de tijd voor haar ogen tot vervulling ziet komen, houd ik er serieus rekening mee dat wij wel eens de generatie kunnen zijn die de wederkomst van de Here Jezus en alles wat daaraan vooraf gaat mee gaat maken. Jezus roept ons ook op om te letten op de tekenen van de tijd waardoor je kunt weten dat zijn wederkomst voor de deur staat. Voor iedere generatie geldt dat ze moet leven vanuit de belofte die Jezus zelf heeft gegeven dat Hij spoedig komt.

Zie, Ik kom spoedig

Dit was voor mij de motivatie om de afgelopen jaren bezig te zijn met het voorbereiden en opnemen van een 40-delige YouTube bijbelstudieserie en het schrijven van een uitgebreid studieboek over Openbaring. Zowel de serie als het boek hebben als titel meegekregen dat wat Jezus ons heel nadrukkelijk heeft beloofd: Zie, Ik kom spoedig. Voor meer informatie of om het boek te bestellen, ga naar zieikkomspoedig.nl. Hier kun je ook de gespreksvragen en PowerPointpresentaties die bij de YouTube-serie horen vinden en downloaden. Klik hier voor de playlist van YouTube.