Zie, Ik kom spoedig

Het bijbelboek Openbaring heeft mij al vanaf de dag dat ik op mijn 17e tot geloof kwam bijzonder geboeid en tegelijkertijd ook – mede door alle verschillende mogelijke interpretaties – regelmatig in verwarring gebracht. Dat heeft me er niet van weerhouden om in alle jaren van prediking regelmatig te spreken over de inhoud van Openbaring en andere profetische bijbelgedeelten die wijzen op de aanstaande komst van de Here Jezus. Petrus schrijft dat wij het profetische woord hebben, dat vast en zeker is, en dat we er goed aan doen om daar acht op te slaan en dat het is als een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in onze harten (2 Petrus 1:19 HSV).

Zijn wij de generatie?

Vanuit het besef dat er niet eerder een generatie is geweest die zoveel profetieën over het einde van de tijd voor haar ogen tot vervulling ziet komen, houd ik er serieus rekening mee dat wij wel eens de generatie kunnen zijn die de wederkomst van de Here Jezus en alles wat daaraan vooraf gaat mee gaat maken. Jezus roept ons ook op om te letten op de tekenen van de tijd waardoor je kunt weten dat zijn wederkomst voor de deur staat. Voor iedere generatie geldt dat ze moet leven vanuit de belofte die Jezus zelf heeft gegeven dat Hij spoedig komt. Het is God Zelf die weet en bepaalt wanneer hoe lang dat ‘spoedig’ nog zal duren.

Zie, Ik kom spoedig

Alles wat er nu in onze tijd gebeurt was voor mij de motivatie om in 2019 te beginnen met een nieuwe en grondige bestudering van Openbaring met als resultaat een 8-delige bijbelstudieserie welke inmiddels op een aantal plekken in Nederland en België is gegeven. Om nog meer mensen met de fascinerende boodschap van Openbaring te bereiken worden er vanaf januari 2022 opnames gemaakt voor een 40-delige serie voor YouTube en zal er in het voorjaar van 2023 een boek verschijnen met als titel ‘Zie, Ik kom spoedig’.